doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-319 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355084
E-mail:
opavajar@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Eliminace energetických ztrát brzděním
Opava, J.
Nová železniční technika. 2017, 25(5), s. 16-19. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
2.MOŽNOSTI A PODMÍNKY PROVOZU AKUMULÁTOROVÝCH KOLEJOVÝCH VOZŮ
Opava, J.
In: GALLIKOVÁ, J. a KALINČÁK, D., eds. PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina, 16.09.2015 - 18.09.2015. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2015, ISBN 978-80-89276-48-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
3.Traction-Energy Simulator-Trainer
Kučera, T. - Opava, J.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Transport Means 2014. Kaunas, 23.10.2014 - 24.10.2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2014, s. 450-452. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Exact Calculations of Traction Energy Quantities
Opava, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 225-230. ISBN 978-80-01-05320-1. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
5.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-12. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
6.Alternativní koncept vysokorychlostních tratí v České republice
Mojžíš, V. - Opava, J., - Bulíček, J.
Silnice železnice. 2011, 6.(2), s. P2-VII-P2-X. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/alternativni-koncept-vysokorychlostnich-trati-v-ceske-republice/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
7.Měřicí systém pro trakčně energetická měření
Opava, J.
In: VL.sešit katedry elektrotechniky. VL. mezinárodní seminář Katedry elektrotechniky VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 15.06.2011. Ostrava: Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TU Ostrava. 2011, s. 65-66. ISBN 978-80-248-2432-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
8.Energetic Measurement on the City Electrobus
Opava, J.
In: ELECTROMOBILITY 2011. Electromobility 2011. Praha, 12.05.2011 - 13.05.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 1-4. ISBN 978-80-01-04818-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (I.)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Doprava. 2010, 52(4), s. 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
10.Energetická hlediska elektrického pohonu silničních vozidel
Opava, J.
Doprava. 2010, 52(4), s. 6-10. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
11.Measurement of exhaust emissions of railroad locomotives during real-world operation using an on-board system
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Opava, J.
In: 14th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. 14th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. Zürich, 02.08.2010 - 04.08.2010. Zürich: ETH. 2010, s. 110-119. ISBN 978-3-033-02531-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (II)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Doprava. 2010, 52(5), s. 3-4. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
13.K některým otázkám elektromobility
Opava, J.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha, 07.04.2010. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2010, s. 79-88. ISBN 978-80-01-04557-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
14.Relation between Running Time and Energy Consumption
Opava, J.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(1), s. 1-8. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
15.Energetické aspekty vysokorychlostního železničního provozu
Opava, J.
2009. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-04476-6.
Habilitační přednáška
16.Energetické aspekty kolejové dopravy
Opava, J.
2009. Docentská habilitační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce
17.Primární energetické zdroje a jejich využití v pozemní dopravě
Duchoň, B. - Opava, J.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 277-284. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
18.Energetické aspekty pohonu městského autobusu
Opava, J.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha, 16.04.2008. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2008, s. 1-9. ISBN 978-80-01-04053-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
19.Energetic Analysis of Land Transportation
Opava, J.
In: KUBÁT, B., JÍROVÁ, J., a JACURA, M., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 241-244. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Aktuální vědecko-výzkumná témata v oboru elektrické trakce
Opava, J.
In: PALEČEK, J., ed. XXXIX. sešit Katedry elektrotechniky VŠB-TU Ostrava. XXXIX. seminář Katedry elektrotechniky VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 18.06.2008. Ostrava: Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TU Ostrava. 2008, s. 12-15. ISBN 978-80-248-1786-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Transportation Energetics as the Object of Scientific Research
Opava, J.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 203-204. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Alternative Solutions of High-speed Railway Connection Between Prague and Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 205-208. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Příspěvek k problematice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha, 28.03.2007. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
24.Podstata návrhu alternativního řešení vysokorychlostní tratě Praha - Brno
Opava, J.
25.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
25.Alternativní možnosti kolejové dopravy
Opava, J. - Mojžíš, V.
In: Verejná osobná doprava 2007. Verejná osobná doprava 2007. Bratislava, 04.12.2007 - 05.12.2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2007, s. 48-52. ISBN 978-80-89275-09-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
26.Nový pohled na simulační výpočty v elektrické trakci
Opava, J.
In: EURNEX Žel 2007 Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe. EURNEX-žel 2007. Žilina, 30.05.2007 - 31.05.2007. Žilina: Žilinská univerzita. 2007, s. 148-153. ISBN 978-80-8070-678-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
27.Výzkumná studie pro řešení dílčí etapy roku 2007 výzkumného záměru Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb
Duchoň, B. - Opava, J., - Večeřa, M.
Praha: ČVUT FSv. 2007, 25/2007. ISBN 978-80-01-03948-9.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Alternativní řešení vysokorychlostního železničního spojení Praha - Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
Nová železniční technika. 2007, 15(5), s. 15-20. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
29.Utilization of Flywheel Energy Accumulation for Electric Traction
Opava, J.
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 2006, 12(0), s. 15-26. ISSN 1211-6610.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
30.Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci
Opava, J.
In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice, 14.09.2006 - 15.09.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2006, s. 51-56. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ELEKTROMOBILITY
Opava, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 79-88.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Příspěvek k probelmatice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.