info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-319 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355084
E-mail:
opavajar@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16Y1EN - Energetické nároky dopravních prostředků (přednášející, cvičící)
16Y1VT - Vývojové trendy v kolejové dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S