Lucie Zítková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
109a - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420-224359527
E-mail:
zitkoluc@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
sekretářka / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.