covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Luděk Beňo, CSc.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1."Ab initio" výcvik z pohledu leteckého dopravce
Beňo, L.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 7-11. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.