Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-420 - Horská 3, Praha
E-mail:
smejkiva@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y2MH - Měření a modelování hluku z dopravy
Cvičení:
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program
Doprava a životní prostředí
  12X1DZ - bakalářský studijní program
  12X2DZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
2.Vliv jednotlivých druhů dopravy na utváření sídel v krajině z historického pohledu na příkladě obce Černošice
Neubergová, K. - Šturmová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
3.Výuka předmětu krajinné ekologie na FD ČVUT
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
4.Vliv jednotlivých druhů doprav na utváření sídel v krajině
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
5.Dopravní hluk v kontextu trvale udržitelného rozvoje
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
6.Funkce zeleně podél dopravních cest
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
7.Výuka problematiky Doprava a životní prostředí na FD
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
8.Historie hlukového mapování
Smejkalová, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Problematika hluku v dopravě
Šturmová, I.
2007 - 2007
CTU0708716