Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)
Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Aplikace řídicích systémů

20X1RS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Automatizace a technická diagnostika v dopravě

20X1ZS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.

Dopravní řešení pro Smart City

20X1XS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2XD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
20X2XS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Martin Heindl
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. Jiří Růžička
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Dopravní sál Fakulty dopravní

20X1SS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Antonín Faran, Ph.D.
Ing. Adam Hlubuček
Ing. Bc. Dušan Kamenický
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

Družicová navigace a její využití v dopravě

20X1DS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X1DL | angličtina | LED | bakalářské studium
20X2DS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
20X2DL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Inteligentní pouliční osvětlení

20X2CS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Ing. František Kekula
Libor Kousal email

ITS a životní prostředí

20X2WS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Přemysl Derbek, Ph.D.
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Krkonošské metro - univerzitní dráha

20X2LS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. František Kopecký, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

Mapy a geografické informační systémy

20X1GD | angličtina | DOS | bakalářské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Eva Hummelová
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

20X1MS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2MS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

Monitorování poklesu pozornosti u řidičů

20X1OS | angličtina | ITS | bakalářské studium
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

Odbavovací a informační systémy

20X1YS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2YD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
Ing. Milan Sliacky
Ing. Jan Šimůnek
Ing. Tomáš Vršitý email

Optimalizace přepravy zboží s využitím inteligentních dopravních systémů

20X1OZ | angličtina | ITS | bakalářské studium
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Mgr. Jakub Rajnoch

Řízení a modelování silniční dopravy

20X1PD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1PS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2PS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Ivan Boyarkin
Ing. Kristýna Cikhardtová
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Jiří Růžička
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

počet nalezených projektů: 14