Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)
Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Alternativní formy dluhového financování v oblasti dopravy

17X1AF | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2AF | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Pavel Zdvořák

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

17X1EF | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
doc. Ing. Petr Stejskal, CSc.
Ing. Tomáš Studnička

Ekonomické aspekty logistiky a technologie

17X1EL | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková
Ing. Milan Kříž
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Ekonomika a řízení silniční nákladní dopravy

17X1EN | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

17X1ES | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2ES | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Ondřej Hába
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Energetické problémy dopravního systému

17X2EY | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Integrální taktový grafikon v ČR

17X1IG | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2IG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Karel Baudyš, Ph.D.
Ing. Vít Janoš, Ph.D.

Kalkulace nákladů v dopravě

17X1KN | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2KN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Konkurenceschopná veřejná doprava

17X1KC | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2KC | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Milan Kříž
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

17X2KD | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Logistická centra a intermodální doprava

17X1LC | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Logistika a management v letecké dopravě

17X1LE | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2LE | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. David Klasa
Ing. Bc. Marek Kouba
Ing. Petra Skolilová

Logistika v souvislostech

17X1LV | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Makroekonomické ukazatele a dopravní systém

17X1MU | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Petra Skolilová

Mezinárodní přeprava zboží

17X1MP | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

17X1MR | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Ing. Tomáš Studnička

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

17X1OL | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2OL | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Ing. Alena Rybičková
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Prognózování technologického vývoje v dopravě a telekomunikacích

17X1PV | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

17X1PR | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2PR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.

Rozvoj dopravních sítí v ČR navazujících na evropské sítě a multimodální logistické terminály

17X1RE | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

17X2RM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Rozvoj železniční nákladní dopravy

17X1RN | angličtina | DOS | bakalářské studium
17X2RN | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

17X2SI | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

Technologie železniční nákladní dopravy

17X1TN | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Transatlantická spolupráce v dopravě a logistice

17X2TC | angličtina | TR | navazující magisterské studium
doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.
Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

17X2VB | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

počet nalezených projektů: 26