Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)
Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

17X1EF | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

17X1ES | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2ES | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Kristýna Kostelencová
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Integrální taktový grafikon v ČR

17X1IG | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2IG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl
Ing. Rudolf Vávra

Kalkulace nákladů v dopravě

17X1KN | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2KN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Konkurenceschopná veřejná doprava

17X1KC | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2KC | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Milan Kříž
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

17X1KD | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2KD | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Logistika a management v letecké dopravě

17X1LE | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2LE | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Marek Kouba
Ing. Petra Skolilová

Logistika v souvislostech

17X1LV | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2LV | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Michaela Zachová

Mezinárodní přeprava zboží

17X1MP | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2MP | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

17X2MR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

17X1OL | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2OL | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

17X1PR | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2PR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

17X1RM | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2RM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Rozvoj železniční nákladní dopravy

17X2RN | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Technologie železniční nákladní dopravy

17X1TN | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
17X2TN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

17X1VB | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

počet nalezených projektů: 16