Laboratoř NDT (Non Destructive Testing) a kalibrace letových zapisovačů K621

Vedoucí pracoviště:
Ing. Bc. David HŮLEK, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ
RNDr. Jacek KERUM
Ing. Petr MRÁZEK, Ph.D.
Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř NDT (nedestruktivní zkoušení a diagnostika materiálu) je v současné době vybavena zkoušením metodami MT, UT/BT, VT, ET, PT. Koncepce přístrojového vybavení je volena tak, aby odpovídala současným požadavkům pro údržbu letadlové techniky na celosvětové úrovni. Přístroje jsou převážně mobilního charakteru. Tím je umožněno provádět celou řadu měření i mimo prostory laboratoří, tedy i přímo na letadlech u jednotlivých provozovatelů. Laboratoř je v současné době využívána i jako technické zázemí pro studenty především oboru Technologie údržby letadel, kde mohou realizovat praktická měření a zkoušky při řešení závěrečných bakalářských i diplomových prací. Přibližně jednou do roka se koná blok praktických cvičení pro jednotlivé metody pro posluchače předmětů zabývající se NDT. Součástí této laboratoře je i barokomora, v které Ústav letecké dopravy provádí kalibrace letových zapisovačů a to především pro účely dokládání sportovních výkonů v bezmotorovém létání. Laboratoř je certifikována Aeroklubem české republiky a uznávána FAI.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 185, 224 359 371

Kudy k nám
mapa + street view